Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Akademia talentów

akademia talentów 240Projekt „Akademia Talentów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 skierowany jest do 30 pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Celem projektu jest przywrócenie/nabycie zdolności do zatrudnienia 30 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku 18 - 60 lat, mieszkańców województwa łódzkiego, poprzez podniesienie kompetencji społecznych oraz kompetencji/kwalifikacji zawodowych. Projekt potrwa do grudnia 2018 roku. 

W miesiącach czerwiec-lipiec uczestnicy/uczestniczki projektu są objęci indywidualną diagnozą potrzeb, która ma na celu ocenić gotowość do podjęcia aktywności społeczno- zawodowej, a także predyspozycje zawodowe. Spotkania odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00. Kolejne działania z udziałem uczestników/uczestniczek zostały zaplanowane na miesiąc wrzesień.
 

Cel projektu będzie realizowany poprzez indywidualną diagnozę psychologiczną, pracę z trenerem pracy, warsztaty, spotkania z pracodawcami, staże i pośrednictwo pracy. Zaproponowane działania realizowane są od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. WOsoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji zapraszamy do naszego biura w Łodzi, przy ul. Mikołaja Gogola 12, tel.: 42 673 05 35, e-mail: zaz@zaz.com.pl

 

akademia talentów plakat

Anna Orpel     

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe