Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Jak wesprzeć dzieci z Libanu i Syrii | Tomasz Kopytowski

Nasze galerie

Ruszyła Moda na sukces 2

Moda_na_sukces_2_banerCaritas Archidiecezji Łódzkiej rozpoczęła realizację projektu: „Moda na sukces 2 ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych osób w wieku 18-65 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia do sierpnia 2022 roku.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańy województwa łódzkiego. Caritas oferuje udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Projekt skierowany jest do:
- zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego,
- osób w wieku 18-65 lat,
- osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze WŁ,
- osób bezpośrednio korzystających z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, w tym m.in.: biernych zawodowo i nieposzukujących pracy w chwili wejścia do programu, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- osób o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osób z niepełnosprawnością sprzężoną
- osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Proponowane działania:
- Warsztaty interpersonalne,
- Warsztaty edukacyjne,
- Warsztaty doradczo zawodowe,
- Szkolenie zawodowe,
- 4- miesięczne staże zawodowe,
- Pośrednictwo pracy.

Wszyscy uczestnicy/uczestniczki otrzymają zwroty kosztów dojazdu, a także stypendia szkoleniowe i stażowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Łodzi, przy ul. Mikołaja Gogola 12, 92-513 Łódź, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. Telefon: 42 673 41 30.

 

log_rpo_2

Anna Maciejewska     

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe