Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, UL. ODOLANOWSKA 46

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej

91-008 Łódź, ul. Odolanowska 46
tel.: (+48 42) 657 10 33
e-mail: swietlica.odolanowska@toya.net.pl

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00

Caritas Archidiecezji Łódzkiej powołała do istnienia kolejną Świetlicę Środowiskową. Nowa placówka mieści się w dzielnicy Łódź – Bałuty, przy ul. Odolanowskiej 46 i przeznaczona jest dla 25 dzieci i młodzieży w wieku 6/7 – 16 lat. Oferta świetlicy jest skierowana do rodzin potrzebujących wsparcia: bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych, zastępczych, w trudnej sytuacji środowiskowej i materialnej.

Na świetlicy dzieci mogą bezpiecznie spędzić czas po szkole, odrobić lekcje przy pomocy wolontariuszy, spotkać się z przyjaciółmi, zawrzeć nowe znajomości, nauczyć się jak być wrażliwym na problemy innych ludzi, poznać i rozwinąć własne możliwości, a także porozmawiać z pedagogiem i wychowawcą o swoich problemach. Ponadto proponowane są podopiecznym dodatkowe zajęcia: komputerowe, plastyczne, sportowe, wyjścia do teatru, kina i muzeum. W miarę możliwości oferowana jest również pomoc materialna w postaci artykułów żywnościowych i artykułów szkolnych oraz odzieży.

Zakładane rezultaty działania Świetlicy:

 • Stworzenie bezpiecznego miejsca, z którym dzieci i młodzież będą się identyfikować;
 • Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo, o niskim statusie materialnym w zapewnieniu fachowej opieki pozaszkolnej;
 • Poprawa funkcjonowania wychowanków w szkole, domu oraz grupie rówieśniczej;
 • Przyswojenie przez wychowanków zasad postępowania akceptowanych społecznie
 • Nabycie przez wychowanków podstawowych umiejętności psychospołecznych niezbędnych w życiu;
 • Zadbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków;
 • Zorganizowanie ciekawych i rozwijających form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań.

W Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Odolanowskiej realizowane są projekty:

 • Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo -specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (niepublicznych) – kat. XVI.  Projekt współfinansowany jest ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łodzi. Umowa nr 24/DWzPU/MPPiRPA/15
 • W ramach Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzony jest projekt: Zajęcia korekcyjno - edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem - indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Umowa nr DS.ED VI.526.PP/D/3/13
Tomasz Kopytowski     

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe