Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Drzewocinach

Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Drzewocinach

Anna Maciejewska
12 czerwca 2021
Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Drzewocinach

Caritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje projekt pn. „Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno – wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Wartość projektu: 14 740 302,95 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 9 361 222,37 zł. Planowane efekty: liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego  1,00 szt., szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  86,24 (CO 2/rok).

logo UE 550

 

Celem projektu jest budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno – wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach (kategoria obiektu budowlanego XI i XIV) z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacyjną opadową, gazową, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową i pomp ciepła, chłodniczą, wentylacji mechanicznej, elektryczną, fotowoltaiczną, odgromową; wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: drogę wewnętrzną, parking (kategoria obiektu budowlanego XXII), komunikację pieszą, małą architekturę; i infrastrukturą techniczną obejmującą instalacje: wodociągową,kanalizacyjną sanitarną, dolnego źródła pomp ciepła, elektryczną wraz z oświetleniem terenu oraz przebudowa istniejącego budynku zamieszkania zbiorowego (kategoria obiektu budowlanego xiv), przebudowa złącza kablowego i likwidacja fragmentów instalacji kanalizacji sanitarnej i elektrycznej

 

Wartość projektu: 14 740 302,95 zł


Dofinansowanie projektu z UE: 9 361 222,37 zł

 

Poniżej do pobrania pliki Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno – wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach”.

Kontakt w sprawie postępowania: [email protected]

Pobierz

Wspierają nas