Nasz Patron

Nasz Patron

Nasz Patron

Patron Caritas Archidiecezji Łódzkiej – bł. Rafał Chyliński, franciszkanin, urodził się 6 stycznia 1694 roku we wsi Wysoczka koło Buku w poznańskiem, w rodzinie Jana Arnolda i Marianny z Kierskich. Na chrzcie świętym otrzymał imię Melchior.

Wychowywany religijnie przez matkę, od dziecka okazywał pobożność i miłosierdzie dla biednych. Uczył się w szkole jezuitów w Poznaniu, następnie parę lat służył w wojsku. W roku 1715 wstąpił do franciszkanów w Krakowie; w zakonie nadano mu imię Rafał. Dwa lata później został kapłanem i pracował w różnych klasztorach franciszkańskich w Wielkopolsce. Ostatnie piętnaście lat przebywał kolejno w Warce, w Krakowie i w Łagiewnikach, gdzie zmarł 2 grudnia 1741 roku i tam został pochowany.

Odznaczał się wielkim współczuciem dla biednych, chorych i nieszczęśliwych. Przebywając w Krakowie opiekował się gorliwie chorymi w czasie zarazy. Kochał Boga, a za przykładem świętego Franciszka z Asyżu, umiłował wszystkie Jego dzieła. Wkrótce po śmierci zasłynął łaskami, co spowodowało liczne pielgrzymki do jego grobu, więc wszczęto proces beatyfikacyjny, zakończony potwierdzeniem zebranych dokumentów w Rzymie o jego życiu i cnotach oraz łaskach przez niego uproszonych. Dnia 9 czerwca 1991 roku w Warszawie Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, bowiem sława jego świętości jako „ojca biedaków” przetrwała do naszych czasów.

Wspierają nas