Statut

Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Podstawowym celem Caritas jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Cel ten Caritas wypełnia w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Archidiecezji Łódzkiej. Podejmowane zadania realizowane są w duchu poszanowania osoby ludzkiej, bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Więcej: Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej

 

 

Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, działająca jako kościelna osoba prawna na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz Statutu Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2003 roku, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) oraz rozdz. III pkt 22 ww. Statutu ustanawia i wyodrębnia pod względem organizacyjnym, rachunkowym i podatkowym jednostkę wspomagającą działalność Caritas pod nazwą CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁODZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO zwaną dalej Caritas OPP.

Więcej: Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego

Wspierają nas