O nas

O nas

O nas
Caritas Archidiecezji Łódzkiej od 1990 roku prowadzi działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Z naszej pomocy korzystają dzieci, niepełnosprawni, osoby bezrobotne, bezdomne, ofiary kataklizmów, osoby starsze i chorzy w terminalnym stadium choroby. Zgodnie z naszą misją i celami realizujemy następujące zadania:
 • opiekujemy się dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym – prowadzimy dwie świetlice środowiskowe, od 1990 roku organizujemy kolonie dla dzieci z rodzin ubogich, realizujemy programy stypendialne dla dzieci: „Skrzydła” – zapewniający dzieciom ubogim możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz „Pierwszy krok” – dla dzieci na Bliskim Wschodzie (w Syrii i w Libanie),
 • aktywizujemy społecznie i zawodowo osoby bezrobotne – prowadzimy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla osób bezrobotnych, gdzie realizujemy pośrednictwo pracy, szkolimy (posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych), prowadzimy doradztwo zawodowe;
 • aktywizujemy zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne – prowadzimy Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie realizujemy rehabilitację medyczną, zawodową i społeczną, prowadzimy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • pomagamy osobom starszym, samotnym i niezaradnym życiowo – prowadzimy dwa Domy Dziennego Pobytu;
 • opiekujemy się osobami w terminalnym stadium choroby – prowadzimy Hospicjum Domowe Caritas;
 • udzielamy pomocy doraźnej osobom najbardziej potrzebującym – prowadzimy Punkt Pomocy Charytatywnej, gdzie wydajemy paczki żywnościowe, odzież, środki czystości, meble, prowadzimy Kuchnię Społeczną, dzięki której codziennie około 200 osób zjada ciepły posiłek, dofinansowujemy zakup leków;
 • aktywizujemy społecznie – prowadzimy Biuro Wolontariatu, które realizuje szkolenia dla wolontariuszy, umożliwia podjęcie wolontariatu, koordynuje kontakt potrzebującego z wolontariuszem, koordynujemy i promujemy działalność Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas, które realizują działania charytatywne na rzecz osób najbardziej potrzebujących z lokalnego środowiska;
 • prowadzimy akcje charytatywne na rzecz najbardziej potrzebujących – np.: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Tornister pełen uśmiechów”, „Tytka charytatywna”, „Wielkanocne Dzieło Caritas”, „Jałmużna Wielkopostna”;
 • doradzamy i konsultujemy – prowadzimy Punkt Konsultacyjny, w którym specjaliści z różnych dziedzin udzielają bezpłatnie porad: prawnych, socjalnych, psychologicznych, pedagogicznych, rodzinnych;
 • organizujemy turnusy rehabilitacyjne oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Drzewocinach k/Dłutowa;
 • udzielamy wsparcia mieszkańcom Bliskiego Wschodu – wraz ze Stowarzyszeniem „Dom Wschodni – Domus Orientalis” prowadzimy projekty zagraniczne w Syrii i w Libanie.
Rocznie z pomocy Caritas Archidiecezji Łódzkiej korzysta 20 tysięcy osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zobacz, gdzie pracujemy, znajdź najbliższą placówkę Caritas.
Wspierają nas