Sprawozdania

Poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności Caritas Archidiecezji Łódzkiej w zakresie kościelnej działalności charytatywnej oraz w zakresie pożytku publicznego. Dzięki Państwa ofiarności mogliśmy zrealizować wiele wspaniałych i pożytecznych dzieł i pomóc potrzebującym.

Serdecznie dziękujemy! Bóg zapłać!

 

Wspierają nas