Projekty

Caritas Archidiecezji Łódzkiej regularnie wnioskuje o różnorakie projekty, których celem jest pozyskiwanie środków na realizację działań charytatywnych na rzecz osób potrzebujących wsparcia, seniorów, dzieci, osób z niepełnosprawnością, osób w kryzysie bezdomności. Środki pozyskiwane są między innymi ze źródeł: Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, instytucji rządowych oraz unijnych. Pozyskane dotacje pozwalają na realizację działań, które wzajemnie się uzupełniają i kompleksowo wspierają różne grupy społeczne.

Nasze projekty:

2021

 

2022:

Wspierają nas