Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2018 - abp Grzegorz Ryś

Nasze galerie

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, UL. GDAŃSKA 111

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
tel.: (+48 42) 639 95 81, 639 95 82
faks: (+48 42) 639 95 80
e-mail: swietlica.gdanska@toya.net.pl

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 18:00

Mogą do niej przychodzić dzieci w wieku od 6 do 16 lat, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Świetlica zapewnia swoim podopiecznym:

 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • naukę języka angielskiego,
 • zajęcia logopedyczne i reedukacyjne,
 • efektywne zagospodarowanie wolnego czasu poprzez różne formy zajęć świetlicowych (rysowanie, muzykowanie, gry dramatyczne, zabawy sportowe),
 • spotkania okolicznościowe z okazji Wigilii, Andrzejek, Mikołajek, Wielkanocy, Dnia Dziecka itp.,
 • wyjścia do łódzkich kin, teatrów, ogrodu botanicznego, zoologicznego, wycieczki do innych miast oraz weekendowe
 • wyjazdy do ośrodka Caritas w Drzewocinach, w których mogą uczestniczyć dzieci wraz z rodzicami. 

W Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul Gdańskiej 111 realizowane są projekty:

 • Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo -specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (niepublicznych) – kat. XVI.  Projekt współfinansowany jest ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łodzi. Umowa nr 25/DWzPU/MPPiRPA/15

 • W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzony jest projekt: Poradnictwo psychologiczne i rodzinne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Umowa nr DS.ED VI.526.PP/C/1/13

 • W ramach Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzony jest projekt: Zajęcia korekcyjno - edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem - indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Umowa nr DS.ED VI.526.PP/D/3/13

 •  "Świat poza obrazem" – projekt działań twórczych finansowany ze środków Fundacji Virako "Szczęśliwe Podwórka" 

Tomasz Kopytowski     
Zobacz zdjęcia: ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, UL. GDAŃSKA 111


<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe