Caritas Archidiecezji Łódzkiej


150 tysięcy złotych na testy COVID-19 dla bezdomnych - podziękowania Abpa Grzegorza Rysia

Nasze galerie

Moda na sukces

Moda na sukces button 400Caritas Archidiecezji Łódzkiej rozpoczęła realizację nowego projektu: „Moda na sukces”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych mieszkańców w wieku 18-65 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia do lipca 2021 roku. Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego lub miasta Łodzi. Caritas oferuje im udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Projekt skierowany jest do: 

 • 3/4 osób zamieszkałych na terenie pow. brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego lub miasta Łódź (teren Łódzkiego Obszar Metropolitalnego)
 • 3/4 osób w wieku 18-65 lat
 • 3/4 osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze ŁOM
 • 3/4 osób bezpośrednio korzystających z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 3/4 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, w tym m.in.: biernych zawodowo i nieposzukujących pracy w chwili wejścia do programu, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej
 • 3/4 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • 3/4 osób o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 3/4 osób z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 3/4 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Proponowane działania:

 1. Warsztaty interpersonalne
 2. Warsztaty edukacyjne
 3. Warsztaty doradczo zawodowe
 4. Szkolenie zawodowe
 5. 4- miesięczne staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy.

 

Wszyscy uczestnicy/uczestniczki otrzymają zwroty kosztów dojazdu, a także stypendia szkoleniowe i stażowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Łodzi, przy ul. Mikołaja Gogola 12, 92-513 Łódź, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. Telefon: 42 673 41 30.

 

Moda na sukces plakat 500

Anna Orpel     

Do pobrania:


<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe