Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Programy

Jak wesprzeć dzieci z Libanu i Syrii | Tomasz Kopytowski

Nasze galerie
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

FEAD_2014_2020_500W okresie sierpnień 2016 - czerwiec 2017 roku,  w archidiecezji łódzkiej trwał Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

więcej


Okna Życia

Okno Życia 18052016Okno Życia to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna Życia nie są alternatywą dla dotychczasowych możliwości zostawienia dziecka w szpitalu po porodzie lub skrócenia drogi adopcji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie stanowią najlepszego rozwiązania. Okno Życia jest alternatywą dla porzucenia noworodka na śmietniku i pozbawienia go opieki. Potrzeba też z naszej strony konkretnych działań promujących szacunek dla życia. Musimy wspierać materialnie i duchowo rodziny wielodzietne i wychowujące dzieci niepełnosprawne. Być solidarni z matkami i ojcami samotnie wychowującymi dzieci. Najmniejsi są nadzieją lepszego świata i jak uczył Jan Paweł II, są nadzieją również Kościoła.

więcej


PEAD - Europejski Program Dostarczania Żywości Osobom Najuboższym


PEAD_logoCaritas Archidiecezji Łódzkiej od 2004 roku realizuje program PEAD - Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - franc.). Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom najuboższym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty. 

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe