Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Ochrona danych osobowych

Życzenia na Boże Narodzenie 2021 - ks. Andrzej Partyka

Nasze galerie
Ochrona danych osobowych w Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz w jej wydzielonych organizacyjnie i finansowo jednostkach jest Caritas Archdiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej wyznaczyła Inspektora ochrony danych.
Kontakt: Tomasz Kopytowski, e-mail: iod.caritas@toya.net.pl, tel.: 42 639 95 81.

Dane osobowe przetwarzane są w Caritas Archidiecezji Łódzkiej w oparciu o stosowne przepisy Prawa Kanonicznego, Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, prawa ogólnie obowiązującego, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz ustaw i rozporządzeń regulujących działalność charytatywno-opiekuńczą, z zakresu pomocy społecznej, medyczną oraz wolontariatu.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe