Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Statut

Życzenia na Boże Narodzenie 2021 - ks. Andrzej Partyka

Nasze galerie
Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej

PREAMBUŁA

Podstawowym celem Caritas jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Cel ten Caritas wypełnia w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Archidiecezji Łódzkiej. Podejmowane zadania realizowane są w duchu poszanowania osoby ludzkiej, bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

więcej


Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego

Wstęp

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, działająca jako kościelna osoba prawna na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz Statutu Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2003 roku, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) oraz rozdz. III pkt 22 ww. Statutu ustanawia i wyodrębnia pod względem organizacyjnym, rachunkowym i podatkowym jednostkę wspomagającą działalność Caritas pod nazwą CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁODZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO zwaną dalej Caritas OPP.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe