Zbiórka na Wakacyjną Akcję Caritas

Zbiórka na Wakacyjną Akcję Caritas

Tomasz Kopytowski
23 maja 2022
Zbiórka na Wakacyjną Akcję Caritas
W niedzielę, 29 maja, we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na organizację Wakacyjnej Akcji Caritas. Zebrane datki przeznaczymy na dofinansowanie kolonii letnich Caritas, aktywnego wypoczynku w mieście dla podopiecznych świetlic środowiskowych Caritas oraz wakacyjnej integracji seniorów w Domach Dziennego Pobytu.
Datek na Wakacyjną Akcję Caritas można również przekazać tutaj lub tradycyjnie przelewem na rachunek:
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
Bank Pekao S.A. V O/Łódź
PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
z dopiskiem „Wakacyjna Akcja Caritas 2022”.
Wspierają nas