Zbiórka na charytatywną działalność Caritas

Zbiórka na charytatywną działalność Caritas

Tomasz Kopytowski
18 lipca 2022
Zbiórka na charytatywną działalność Caritas
W niedzielę, 31 lipca 2022 roku, we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na wsparcie charytatywnej działalności Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Łódzka Caritas od 1990 roku prowadzi działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Z jej pomocy korzystają dzieci i młodzież, niepełnosprawni, osoby bezrobotne, bezdomne, ofiary kataklizmów, osoby starsze i chorzy w terminalnym stadium choroby, uchodźcy wojenni z Ukrainy i mieszkańcy Bliskiego Wschodu. Rocznie charytatywnym wsparciem obejmowanych jest kilkanaście tysięcy osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zachęcamy do hojnego wsparcia.
Datki można przekazać również na rachunek:
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź
Bank Pekao S.A. V O/Łódź
48 1240 1545 1111 0000 1165 5077.
Wspierają nas