Nasze rachunki bankowe

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
NIP 727-16-60-410

Bank Pekao S.A. V O/Łódź
PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
EURO: 05 1240 1545 1978 0000 1165 5181
USD: 13 1240 1545 1787 0000 1165 5178
SWIFT: PKOPPLPW

 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
NIP 727-26-96-114

Bank Pekao S.A. V O/Łódź
PLN: 70 1240 1545 1111 0010 1277 6646

Wspierają nas