Wolontariat hospicyjny

Hospicjum dmowe Caritas Archidiecezji Łódzkiej powstało w 1995 roku. Obecnie jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w strukturach Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest jednostką, która początkowo działała wyłącznie w oparciu o wolontariat medyczny i niemedyczny. Po pięciu latach wraz ze zmianą struktury finansowania (kontraktowanie świadczeń medycznych) hospicjum Caritas przekształciło się w jednostkę częściowo zatrudniającą pracowników. Aktualnie pracownicy to grupa 20 osób, których zadaniem jest zabezpieczenie pomocy medycznej i psycho-socjalnej udzielanej pacjentom oraz obsługa administracyjno-księgowa jednostki.

Nadal działalność hospicjum Caritas wspomagana jest przez wolontariat – obecnie na stałe współpracuje ponad 50 wolontariuszy, którzy są obecni w większości obszarów działania hospicjum:

  • bezpośrednio wspomagają chorych i ich rodziny,
  • wraz z psychologiem uczestniczą w prowadzeniu grup wsparcia dla osieroconych,
  • pomagają we wszelkich pracach organizacyjnych,
  • zdobywają fundusze,
  • edukują, uczestnicząc w prelekcjach szkolnych,
  • organizują formację i wspierają modlitewnie,
  • biorą udział w akcjach charytatywnych i informacyjnych.

Zespół kieruje swoją pomoc do ludzi dotkniętych głównie chorobami nowotworowymi (szczególnie w fazie zaawansowanej) oraz do ich najbliższych. Wykwalifikowany personel Zespołu udziela osobom chorym fachowej pomocy medycznej w zakresie zwalczania bólu oraz innych niekorzystnych objawów występujących w zaawansowanej chorobie nowotworowej, podejmuje także inne działania mające poprawić jakość życia chorego.

Jak zostać wolontariuszem hospicyjnym? Trzeba mieć skończone 18 lat i ukończyć szkolenie.

Więcej informacji:

Hospicjum domowe Caritas
91-473 Łódź, ul. Zgierska 121
tel./faks: (+48 42) 636 24 08
e-mail:[email protected]

Wspierają nas