Leczenie i rehabilitacja

Opiekujemy się osobami w terminalnym stadium choroby – prowadzimy Hospicjum Domowe Caritas i Poradnię  Medycyny Paliatywnej w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 121.

Zapraszamy również na konsultacje w ramach prowadzonej w Łodzi, przy Al. Śmigłego Rydza 24/26, poradni otolaryngologicznej dla dzieci i dorosłych, neurologicznej, psychologicznej, logopedycznej i audiologicznej.
Wspierają nas