Osoby niepełnosprawne

Aktywizujemy zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne – prowadzimy Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie realizujemy rehabilitację medyczną, zawodową i społeczną, prowadzimy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Wspierają nas