Parafialne Zespoły Caritas

Aby rozszerzyć dzieła Caritas i docierać wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna, nieocenioną rolę pełnią wolontariusze pracujący w Parafialnych Zespołach Caritas, którzy angażują się w służbę chorym, biednym, opuszczonym. Realizują swą pomoc w parafiach, gdzie widzą i znają potrzebujących pomocy.
  • Parafialny Zespół Caritas jest jednostką terytorialną Caritas
  • Zespoły Parafialne współpracują z Caritas i świadczą pomoc osobom biednym mieszkającym na terenie danej parafii.
  • Zespoły Parafialne uczestniczą w akcjach i programach koordynowanych przez Caritas.

Szczegółowych informacji dotyczących powoływania nowych Parafialnych Zespołów Caritas czy dalszego ich funkcjonowania udziela:

Biuro Wolontariatu Caritas – koordynator PZC
90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85
tel.: (+48 42) 632 24 20
e-mail: [email protected]

Wspierają nas